November 4, 2017

LEADER support for maintenance

Pateicoties 2022. gadā LAD atbalstītajam projektam -Nr.22-09-AL18-A019.2201-000006-ZAĻĀ CEĻA MELTURI- JAUNPIEBALGA PIEEJAMĪBAS UZLABOANA , ir sniegts ievērojams atbalsts Latvijas Zaļo ceļu asociācijas mobilās tehnikas iegādei. ajā gadā tika iegādāts pilnpiedziņas raideris ar pļauanas bloku, dodot iespēju ī gada rudenī veikt zāles un ataudzes izpļauanu zaļajos ceļos. Vietās, kur zaļais ceļ ir vairāk izbraukts ar transportu vai meistrādes tehniku tiek izmantots arī krūm griezis. Uz zaļā ceļa nereti ir atrodamas kritalas no kokiem, kā arī nokritui zari, tos tagad ērti varam savākt nelielā piekabītē, kas pievienota raiderim.

Iegādātā tehnika īpai aktuāla kļuva ogad, jo enerģijas cenu izmaksu sadārdzinājuma un taupības reīma dēļ, tas ir būtisks atbalsts Cēsu novada pavaldībai, kas iepriekējos gados veica zaļā ceļa izpļauanu vairākas reizes gadā.
Zaļo ceļu attīstība iedroina vietējos uzņēmējus, attīstot un radot jaunas darba iespējas, gūstot papildus ieņēmumus. Jo zaļajos ceļos tiek izmantoti vietējie resursi naktsmītnes, ēdināanas uzņēmumi, vietējie produkti, velo nomas/remonta, tūrisma gida pakalpojumi. Uz zaļā ceļa ir atrodama plaa informācija ar norādēm par iespējām tūristiem, sniedzot lielāku izpratni par novada teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un pakalpojumu pieejamību. Tādējādi vietējā sabiedrība atklāj un stiprina savu kultūras un sociālo identitāti, uzlabojot apstākļus un dzīves kvalitāti.
obrīd Zaļo ceļu visvairāk izmanto kājāmgājēji, velobraucēji, kā arī zirgu izjādēm. Uz Melturi- Jaunpiebalga zaļā ceļa tiek organizēti pārgājieni arī ar haskijiem, ko izmanto gan ģimenes ar bērniem, gan pieauguie. Izbraucieni ar suņiem notiek arī ziemas laikā kamanās, daus posmu labprāt izmanto arī distanču slēpotāji, tādēļ svarīgi zaļo ceļu uzturēt labā stāvoklī. obrīd visvairāk problēmu rada meizstrādes tehnika, kas izmantota rudens un īpai pavasara mēneos, laikā kad satiksme ar smago tehniku citur ir ierobeota. Zaļā ceļa uzturēanai tiek meklēti daādi risinājumi un LAD sniegtais atbalsts mobilās tehnikas aprīkojuma iegādei ir apliecinājums esoās situācijas izpratnei.
Fotoattēlā varētu būt 1 persona, daba un zāle
Fotoattēla apraksts nav pieejams.