Pirmais DESTI – SMART darba seminārs Hastings, Anglijā

Projekta Desti Smart ietvaros, Latvijas pārstāvji no Carnikavas, Ērgļu, Ropažu un Olaines
pašvaldībām, kā arī Latvijas Zaļo ceļu asociācija piedalījās darba seminārā Zemas oglekļa
emisijas transporta sistēmas tūrisma galamērķos. Semināru organizēja projekta Desti
Smart partneri Hastings reģiona padome.

Darba seminārā projekta partneri no astoņiem galamērķiem dalījās ar savu pieredzi kā tiek
plānota pilsētas satiksme, lai samazinātu oglekļa emisijas un būtu gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan arī viesiem. Galvenokārt tika runāts par e-mobilitāti un tās iespējām, kā
arī izmaksām. Projekta ietvaros tiks veikta priek izpēte un izveidoti rīcības plāni
galamērķiem, kā samazināt oglekļa emisijas. Latvijā āds rīcības plāns tiks veidots Vidzemes
Tūrisma stratēģijas ietvaros.

Tikanās laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Hastings pilsētas plāniem un
problemātiskajām zonām tūrisma sezonas aktīvākajā laikā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *